Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle
Typography

Foodwatch lanceert manifest tegen de uitverkoop van wetenschap

 

020 Amsterdam  Lifestyle & Gezondheid - Voedselwaakhond foodwatch lanceert als start van een grootschalige campagne een manifest tegen de uitverkoop van wetenschap. Dit als antwoord op de stijgende publiek-private samenwerking en de risico's die dit met zich meebrengt. Foodwatch heeft concrete maatregelen geformuleerd om onafhankelijke voedingswetenschap te beschermen, zoals de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksfonds en betere naleving en controle van de gedragscode wetenschappelijke integriteit.  

Wetenschap en voedselindustrie
Elif Stepman van foodwatch: “Het is inmiddels algemeen bekend dat Coca-Cola wetenschappers financierde om frisdrank te verdedigen en dat Monsanto ghostwriters inschakelde voor positieve studies over landbouwgif glyfosaat. We ontdekten ook dat FrieslandCampina wetenschappelijke studies promootte die concluderen dat cacao zou bijdragen aan betere schoolcijfers. Al deze voorbeelden tonen aan dat het belang van marketing steeds voorgaat op dat van de samenleving. De consument is de dupe. Wij werken momenteel aan een lijvig rapport over de beïnvloeding van de wetenschap door de voedselindustrie in Nederland. Foodwatch wil kennis in plaats van kassa."

 


Uitverkoop van de wetenschap
Het wetenschappelijk onderzoek in Nederland is steeds meer afhankelijk van industriële investeringen. Terwijl de overheidsinvesteringen aan wetenschappelijk onderzoek sinds 2015 alleen maar dalen, stijgen de uitgaven van de private sector, blijkt uit de ‘Wetenschapsbrief   van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap’ (2019).
Volgens de doelstellingen van de Europa 2020-strategie, zou jaarlijks 3% van het Bruto Binnenlands Product naar Research & Development moeten gaan. Om de komende jaren deze 3% BBP te bereiken, kijkt de overheid opnieuw vooral naar de bedrijven. “Het kabinet investeert oplopend tot in totaal € 400 miljoen extra in onderzoek en innovatie vanaf 2020 en heeft eerder dit jaar aangegeven in te zetten op het verhogen van de private uitgaven en de versterking van de publieke-private samenwerking”, aldus de Wetenschapsbrief. 

 

De toenemende afhankelijkheid van externe financiering zorgt volgens de ‘Vereniging van Universiteiten’ (VSNU) en de ‘Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek’ (NWO) voor doorgeschoten competitie en druk op het systeem. Beide organisaties trekken dan ook aan de bel. Volgens onderzoek van het Rathenau Instituut (2018) leidt de  sterke publiek-private samenwerking tot risico's voor belangenverstrengeling, de toegankelijkheid van publieke kennis, de balans tussen de verschillende academische, maatschappelijke en economische agenda’s en academische vrijheid. 

 

Wie betaalt, bepaalt
Verschillende studies wijzen uit dat de voedselindustrie nutritioneel onderzoek beïnvloedt. Financiering door voedingsbedrijven resulteert vaak in gunstige onderzoeksresultaten voor de sponsor, leidt de aandacht af van ongunstige resultaten en biedt minder ruimte voor maatschappelijk en fundamenteel onderzoek (zoals naar eerlijke, veilige en gezonde voeding). Hierbij krijgen de belangen van de industrie vaak voorrang op die van de samenleving.

In 2018 bracht de ‘Food Ethics Council’ een speciale editie over de ethiek van voedingswetenschap uit, ‘For whom? Questioning the food and farming research agenda'. De Britse organisatie benadrukt: “Hoewel industrieel voedselsysteem-onderzoek voor sommigen voordelen heeft opgeleverd, heeft het ook een aantal aspecten die door velen als ongewenst worden beschouwd,

waaronder het feit dat fundamentele ethische kwesties niet worden aangepakt, een beperkte agenda, ongepaste beïnvloeding door het bedrijfsleven en het ontbreken van een werkelijk inclusieve en open aanpak. Naar onze mening is er een transformatie nodig.” 

 

Nu wetenschappelijk onderzoek steeds meer afhankelijk raakt van industriefinanciering, krijgt kassa voorrang op kennis. Dat moet anders. De voedselwaakhond roept op het manifest massaal te ondertekenen, zodat de verschillende spelers actie ondernemen om onafhankelijke voedingswetenschap te waarborgen.

Meer informatie
Klik hier voor het manifest, een Q&A en de maatregelen die foodwatch voorstelt.

 

 

 

Sport & Gezondheid/Hobby & Lifestyle

Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid

23 september 2020

Categorieën Sport Vrije tijd Lifestyle Gezondheid op NLmagazine

D Reizen

Center Parcs