Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Evenementen - Pride is onlosmakelijk verbonden met Amsterdam. Na 25 jaar Pride is de organisatie toe aan nieuwe spelregels. Amsterdam heeft nieuw beleid vanaf 2023 opgesteld. U kunt inspreken. Pride Amsterdam wordt aangepast aan de wensen en eisen van nu en van andere betrokken groepen.

Pride Amsterdam is bijzonder en wordt zeer gewaardeerd. Het gaat om een uniek moment waarop Amsterdammers vieren dat je in Amsterdam mag zijn wie je bent en mag houden van wie je wilt. Dat moet zo blijven. Al 25 jaar is Pride sterk verbonden met Amsterdam en niet meer weg te denken uit onze stad.

Luisteren
Amsterdam blikte terug op 25 jaar Pride. We hebben geluisterd naar kritiekpunten en zorgen. Er zijn veel gesprekken gevoerd met mensen uit de lhbtiq+ gemeenschap. Ook hebben we goed geluisterd naar wensen en behoeften van bewoners, bezoekers en deelnemers.

Botenparade
Over de botenparade en de straatfeesten is discussie geweest. Er is veel waardering voor deze Pride-activiteiten, maar mensen hebben ook zorgen over de commercie, uitstraling en toegankelijkheid. Deze activiteiten blijven in het evenement, maar we stellen wel meer eisen, bijvoorbeeld in de zin van minder commercie en minder overlast.

Lhbtiq+ gemeenschap
Ook komen we tegemoet aan een grote wens van een deel van de lhbtiq+ gemeenschap in de stad. Zij willen graag meer onderdeel zijn van Pride Amsterdam. Zij krijgen de mogelijkheid om delen van het programma op zich te nemen. De organisator moet hier actief op sturen en rapporteren, en zorgen dat deze groepen zichtbaar zijn tijdens het evenement.

Vrij, gelijk en veilig
Speciale aandacht gaat uit naar 2 specifieke doelgroepen: transgender personen en biculturele lhbtiq+-personen. Zij hebben veel te maken met uitsluiting en discriminatie. Het evenement betekent veel voor hen, en voor de stad. Pride Amsterdam heeft waarde als plek van ontmoeting en acceptatie. En is een podium voor de strijd voor vrijheid, gelijkheid en veiligheid, en tegen discriminatie en onverdraagzaamheid.

Wie krijgt de subsidie voor 4 jaar?
Er gelden nieuwe eisen en voorwaarden voor de organisator. We zien erop toe dat meer mensen de kans krijgen om onderdelen te organiseren. Er is een stappenplan voor het geval zich meer organisatoren melden. Zo kunnen we goed, transparant en zorgvuldig kiezen welke organisator voor 4 jaar subsidie krijgt om het evenement te organiseren.

Uw mening
Het nieuwe beleid ligt in de inspraak tot 18 augustus. De reacties worden deze zomer verwerkt. Na het zomerreces stelt het college het nieuwe beleid vast. Uiterlijk 1 december wordt duidelijk wie Pride Amsterdam de komende 4 jaar organiseert.

Pride 2022
Pride Amsterdam is dit jaar van 30 juli tot en met 7 augustus, met als thema ‘My gender, my pride’. Zie amsterdam.nl/pride.

Bron: Gemeente Amsterdam