Cultuur & Uitgaan
Typography

020 Amsterdam Milieu & Duurzaamheid - De gemeente Amsterdam gaat de komende vier jaar in elke wijk huiseigenaren helpen met advies over maatregelen om hun huis te verduurzamen, die ze gezamenlijk makkelijker en goedkoper kunnen laten uitvoeren. Gaasperdam is de eerste wijk waar het project gestart is. 2750 huiseigenaren hebben een advies op maat gekregen en de eerste 150 mensen hebben interesse getoond in één of meer maatregelen die direct uitgevoerd kunnen worden. In Banne Noord is het project ook van start gegaan. Op deze manier wil het stadsbestuur het tempo van woningisolatie opvoeren.

Verduurzaming van woningen is belangrijk voor Amsterdam om de ambities uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Met de huidige energieprijzen verdient goede isolatie zich bovendien steeds sneller terug. Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid): “Collectieve inkoop werkt. Wanneer bewoners gezamenlijk de handschoen oppakken worden de kosten lager en kun je leren van elkaars ervaringen. We leggen uit hoe zij met hun woning mee kunnen doen aan de energietransitie en op welke termijn ze hiervoor klaar moeten zijn. Met deze stip op de horizon kunnen bewoners zelf beslissen wanneer ze aan welke maatregel toe zijn. Niet alles hoeft gelijktijdig. Door te laten zien dat je kunt besparen en welk comfort bewoners ervoor terug krijgen, merken we dat veel mensen nu al maatregelen kunnen en willen nemen.”

In de adviezen voor Gaasperdam staat welke maatregelen bewoners kunnen nemen voor isolatie en het opwekken van duurzame energie, en wat de investeringen en besparingenzijn. Hierbij wordt rekening gehouden met beschikbare subsidies en leningen. De bewoners worden volledig ondersteund als zij een maatregel laten uitvoeren. Er is een goed isolatiebedrijf dat de maatregelen kan uitvoeren, er is voldoende ruimte voor vragen over de maatregelen, en alles is vooraf afgestemd zodat het aansluit bij het warmtealternatief dat in de wijk ontwikkeld wordt. In Gaasperdam doet de gemeente de isolatieactie samen met de Groene Hub, de coöperatie van bewoners van de wijk die werken aan een inclusieve energietransitie.

Het college wil met dit project het isolatie- en renovatietempo van de stad versnellen en zorgen voor meer werkkrachten in de installatiebranche. De komende vier jaar zullen er bij de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen mensen worden opgeleid tot installateur, zodat er genoeg mensen zijn om de doelen van de energietransitie te halen.