Cultuur & Uitgaan
Typography

Foto: Mark Kohn

020 Amsterdam Cultuur - Op zondag 11 november om 14.00 uur wordt in theater De Kleine Komedie in Amsterdam de Blijvend Applaus Prijs 2018 in de categorie Toneel – Televisie - Film uitgereikt aan Hans Dagelet De Prijs, bestaande uit een bronzen sculptuur van Iris Le Rütte en een geldbedrag van € 5.000, wordt toegekend op voordracht van de jury bestaande uit Nel Oskam, Kester Freriks en Arjen Stuurman.

Uit het Juryrapport: ‘De jury hecht er buitgemeen waarde aan dat Dagelet zijn eigen, onnavolgbare talent altijd trouw is gebleven en zich nooit heeft laten verleiden tot een blijvende band met een vast gezelschap: hij is de ongrijpbare toneelkunstenaar per excellence, altijd op zoek. Het zeldzame talent van Dagelet is dat zijn persoonlijkheid de rol nooit in de weg staat: hij verstaat als bijna geen ander de kunst van de metamorfose.’ Aan de feestelijke uitreiking wordt meegewerkt door collega’s en vrienden. De Blijvend Applaus Prijs is een Oeuvre Award voor een podiumkunstenaar, die in ieder geval een lange, rijke en gevarieerde carrière achter de rug heeft. Dit jaar is het de achttiende keer dat de Blijvend Applaus Prijs wordt uitgereikt. De Stichting Blijvend Applaus bestaat sinds 1962. Zie voor meer informatie onze site: www.stichtingblijvendapplaus.nl